Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK" Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK"

Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Utworzono dnia 23.11.2020
Czcionka:

Informujemy, że Gmina Żerków otrzymała grant w łacznej kwocie 213 093,90 zł na wsparcie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Promyk w Żerkowie w ramach Projketu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.