Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK" Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK"

Regulamin promocji

Czcionka:

REGULAMIN
PROMOCJI WEEKENDOWEJ "Rower za dychę"

 

 1. Promocja dotyczy wypożyczenia rowerów turystycznych na weekend w stałej cenie
  10 zł (cena brutto za 1 rower).
 2. Promocja nie dotyczy wypożyczenia rowerów MTB.
 3. Wypożyczający wypożycza rower w piątek w godz. 8.00 do 15.00,
  a oddaje w poniedziałek w godz. 8.00 do 15.00.
 4. Okres promocji: 01 kwietnia do 31 października
 5. Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić następujące warunki:
  - okazać w wypożyczalni dokument tożsamości,
  - opłacić koszt wypożyczenia - 10 zł brutto,
  - wyrazić zgodę na warunki proponowane przez wypożyczalnię oraz własnoręcznym podpisem potwierdzić przyjęcie sprzęt.
 6. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika wypożyczalni.
 7. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika wypożyczalni.
 8. Sprzęt wypożycza się osobom pełnoletnim.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  - korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  - oddania sprzętu sprawnego technicznie, w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem wypożyczenia,
  - pokrycia całości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu,
  wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 10. Wypożyczający przekazując sprzęt osobom trzecim robi to na własną odpowiedzialność. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu w skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów sprzętu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu oraz wyrządzone osobom trzecim przez Wypożyczającego.
 12. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód oraz lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 13. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 14. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego lub pod wpływem alkoholu może odmówić wypożyczenia sprzętu.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny